A PRESIDENCIA

Delegación de competencias

Neste apartado publícanse as delegacións de competencias vixentes deste departamento, dando cumprimento ao disposto no artigo 7. c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro. As delegacións de competencias contribúen á axilización da tramitación administrativa dos asuntos que se lle atribúen mediante esta fórmula xurídica.

  • Orde do 12 de novembro de 2013 sobre delegación de competencias na Secretaría Xeral da Presidencia. Consultar aquí
  • Resolución do 7 de maio de 2013 pola que se lle dá publicidade ao Acordo do 18 de febreiro de 2013, do Consello Reitor da Axencia Turismo de Galicia, de delegación de competencias na persoa titular da Dirección da Axencia. Consultar aquí

 

Data de actualización: 12/11/2013
Frecuencia de actualización: continua