A PRESIDENCIA

Delegación de competencias

Neste apartado publícanse as delegacións de competencias vixentes deste departamento, dando cumprimento ao disposto no artigo 7. c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro. As delegacións de competencias contribúen á axilización da tramitación administrativa dos asuntos que se lle atribúen mediante esta fórmula xurídica.

  • Orde do 12 de novembro de 2013 sobre delegación de competencias na Secretaría Xeral da Presidencia. Consultar aquí

 

Data de actualización: 21/11/2018
Frecuencia de actualización: continua