CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Directorio

Consellería de Facenda e Administración Pública

Conselleiro

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

 • Jorge Atán Castro
  Secretario xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 121 - Fax: 981 544 125
 • Correo-e: secretaria.xeral.facenda@xunta.gal

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

 • David Cabañó Fernández
  Director xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 154 - Fax: 981 544 156
 • Correo-e: dx.politica.financeira.facenda@xunta.gal

Dirección Xeral de Función Pública

Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

 • Jesús Oitavén Barcala
  Director xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 999 703 - Fax: 981 545 261
 • Correo-e: dxara@xunta.gal

Axencia Tributaria de Galicia

 • Mª Victoria González Vázquez
  Directora
 • Rúa Pastoriza, 8, 3º
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 189 - Fax: 981 544 169
 • Correo-e: direccion@atriga.es

Gabinete do conselleiro

 • Arturo Hermida Paredes
  Xefe de gabinete
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 112 - Fax: 981 544 117
 • Correo-e: gabinete.facenda@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • Laura Rivas Regueiro
  Xefa de prensa
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 116 - Fax: 981 544 117
 • Correo-e: prensa.facenda@xunta.gal

 

Delegacións da Atriga

 • Delegación da Axencia Tributaria de Galicia na Coruña
  • Praza de Pontevedra, 22
   15003 A Coruña
  • Tel.: 981 182 300 - Fax: 981 184 402
 • Delegación da Axencia Tributaria de Galicia en Lugo
  • Ronda da Muralla, nº 70
   27071 Lugo
  • Tel.: 982 294 900 - Fax: 982 294 040
 • Delegación da Axencia Tributaria de Galicia en Ourense
  • Rúa Progreso, 38 entreplanta
   32005 Ourense
  • Tel.: 88 687 000 - Fax: 988 687 200
 • Delegación da Axencia Tributaria de Galicia en Pontevedra
  • Rúa Fernández Ladreda, 43-3ª planta
   36003 Pontevedra
  • Tel.:  986 805 100 - Fax: 986 805 705
 • Delegación da Axencia Tributaria de Galicia en Vigo
  • Rúa Concepción Arenal, 8
   36201 Vigo
  • Tel.: 986 817 500 - Fax: 986 817 291