CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Delegación de competencias

Neste apartado publícanse as delegacións de competencias vixentes deste departamento, dando cumprimento ao disposto no artigo 7. c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro. As delegacións de competencias contribúen á axilización da tramitación administrativa dos asuntos que se lle atribúen mediante esta fórmula xurídica.

  • Orde do 15 de decembro de 2021 de delegación de competencias en diversos órganos de dirección. Consultar aquí
  • Orde do 4 de febreiro de 2020 pola que se modifica a Orde do 8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública. Consultar aquí
  • Orde do 8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública. Consultar aquí
  • Orde do 5 de xuño de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro. Consultar aquí
  • Resolución de 31 de xaneiro de 2013, da Presidencia do Consello Reitor, pola que se dá publicidade ao Acordo de 30 de xaneiro de 2013 do citado Consello Reitor, polo que se delegan funcións na persoa titular da dirección. Consultar aquí
  • Orde do 9 de xaneiro de 2012 sobre delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda. Consultar aquí   
  • Orde do 26 de xullo de 2012 pola que se modifica a Orde do 9 de xaneiro de 2012 sobre delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio. Consultar aquí

 

Data de actualización: 24/1/2022
Frecuencia de actualización: continua