Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 191 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 16/06/22 | C. do Medio Rural

Consello de Xestión da Terra Agroforestal

Data de actualización: 16/05/22 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Consello Escolar de Galicia

Data de actualización: 24/01/22 | C. de Sanidade

Comité Clínico de Cirurxía Robótica

Data de actualización: 19/01/22 | Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Comisión Interdepartamental de I+D+i

Data de actualización: 16/11/21 | C. de Promoción do Emprego e Igualdade

Comisión Tripartita Galega para a Inaplicación de Convenios Colectivos

Data de actualización: 16/11/21 | C. de Sanidade

Comisión Galega de Estratexia contra a Dor

Data de actualización: 16/11/21 | C. de Sanidade

Comisión Galega das Enfermidades Raras

Data de actualización: 28/10/21 | C. de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores

Data de actualización: 28/09/21 | C. de Promoción do Emprego e Igualdade

Comisión Consultiva Tripartita da Inspección de Traballo e Seguridade Social de Galicia