Órganos colexiados e consellos de participación social

Neste apartado recóllese a relación de órganos colexiados e consellos de participación social adscritos aos diferentes departamentos, indicando a súa composición e as normas polas que se rexen.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 189 órganos cos criterios que seleccionou:
Data de actualización: 19/01/22 | Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación

Comisión Interdepartamental de I+D+i

Data de actualización: 16/11/21 | C. de Emprego e Igualdade

Comisión Tripartita Galega para a Inaplicación de Convenios Colectivos

Data de actualización: 16/11/21 | C. de Sanidade

Comisión Galega de Estratexia contra a Dor

Data de actualización: 16/11/21 | C. de Sanidade

Comisión Galega das Enfermidades Raras

Data de actualización: 28/10/21 | C. de Cultura, Educación e Universidade

Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores

Data de actualización: 28/09/21 | C. de Emprego e Igualdade

Comisión Consultiva Tripartita da Inspección de Traballo e Seguridade Social de Galicia

Data de actualización: 27/09/21 | C. de Emprego e Igualdade

Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Data de actualización: 22/09/21 | Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación

Comisión para a planificación e impulso de proxectos a financiar polo instrumento Next Generation EU (NGEU)

Data de actualización: 22/09/21 | Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación

Consello de Cooperación de Consumo de Galicia