Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 101 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 26/08/2022  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 74/2006, do 30 de marzo, polo que se regula o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Inicio da tramitación: 18/07/2022  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de orde pola que se establecen as normas relativas ao uso público e de actividades recreativas nos Illotes dos Guidoiros e Illa de Rúa

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 22/04/2022  | Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral da Función Pública

Proxecto de decreto polo que se regula a flexibilidade horaria por conciliación familiar no ámbito do sector público de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma