Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 100 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 22/06/2023  | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei do clima de Galicia

Recibíronse 16 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 20/06/2023  | Sanidade - Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Proxecto de orde pola que se crea o Consello Técnico Asesor en Intelixencia Artificial e Espazo de Datos do Sistema Público de Saúde de Galicia

Inicio da tramitación: 14/06/2023  | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e regula o rexistro de parellas de feito de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 09/05/2023  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Proxecto de orde pola que se establece a normativa para a verificación da aptitude dos viños das denominacións de orixe protexidas de ámbito galego polos seus consellos reguladores

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 09/05/2023  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Proxecto de decreto de modificación do Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia

Recibíronse 33 suxestións para esta norma