Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 363 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 29/09/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia

Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 24/09/2020  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral de Políticas Culturais

Anteproxecto de lei de museos e outros centros museísticos de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 24/09/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Anteproxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia

Recibíronse 21 suxestións para esta norma
Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 17/09/2020  | Política Social

Proxecto de lei de impulso demográfico de Galicia

Recibíronse 25 suxestións para esta norma
Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 17/09/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Anteproxecto de Lei de pesca continental de Galicia

Recibíronse 202 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 14/08/2020  | Mar - Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Orde do 8 de xullo de 2020 pola que se convocan eleccións e se ditan normas para a renovación dos membros do Pleno do Consello Regulador da denominación de orixe protexida Mexillón de Galicia/Mejillón de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 04/08/2020  | Cultura e Turismo - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Decreto 105/2020, do 9 de xullo, polo que se crea a Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra

Recibíronse 2 suxestións para esta norma