Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 290 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 09/08/2019  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Decreto 97/2019, do 18 de xullo, polo que se regulan as competencias da Comunidade Autónoma de Galicia na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre (código de procedemento MT701A e MT701B)

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 07/08/2019  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Conservación da Natureza

Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia

Recibíronse 126 suxestións para esta norma
Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 01/08/2019  | Economía, Emprego e Industria - Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Anteproxecto de lei de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia

Recibíronse 17 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 31/07/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Decreto 92/2019, do 11 de xullo, polo que se modifica o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia

Recibíronse 9 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 26/07/2019  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 19/07/2019  | Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Orde do 8 de xullo de 2019 pola que se crea e se regula a composición, funcionamento e organización do Consello Técnico de Atención Primaria

Recibíronse 22 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 11/07/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Decreto 73/2019, do 4 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019/20

Recibíronse 2 suxestións para esta norma