Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 422 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 11/08/2021  | Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 2 de agosto de 2021 pola que se habilitan determinados colectivos desta consellería para o emprego do certificado dixital de pseudónimo na Administración autonómica galega

Data de publicación no DOG: 30/07/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Orde do 22 de xullo de 2021 pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial implantadas na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 13/07/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Universidades

Decreto 103/2021, do 1 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2021/22

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 08/07/2021  | Economía, Emprego e Industria - Instituto Galego do Consumo e da Competencia

Decreto 98/2021, do 24 de xuño, polo que se crea o Consello de Cooperación de Consumo de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma