Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 508 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 10/05/2023  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 08/05/2023  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Orde do 26 de abril de 2023 pola que se regula o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo procedente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (código de procedemento AP100A)

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 18/04/2023  | Infraestruturas e Mobilidade - Axencia Galega de Infraestruturas

Decreto 29/2023, do 30 de marzo, sobre a xestión da seguridade das estradas de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 27/02/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde do 13 de febreiro de 2023 pola que se establece o currículo das materias optativas do bacharelato e se regula a súa oferta