Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 275 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 05/07/2019  | Infraestruturas e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 23 de maio de 2019 pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e nas súas vías de servizo

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 15/05/2019  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Conservación da Natureza

Anteproxecto de lei do patrimonio natural de Galicia

Recibíronse 126 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 02/05/2019  | Infraestruturas e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Lei 1/2019, do 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 29/04/2019  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 43/2019, do 11 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Familia e da Infancia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma