Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 551 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 07/02/2024  | Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Decreto 16/2024, do 18 de xaneiro, polo que se regula o réxime xurídico e o rexistro de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo

Data de publicación no DOG: 18/01/2024  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Lei 1/2024, do 11 de xaneiro, da calidade alimentaria de Galicia

Recibíronse 10 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 12/01/2024  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde do 29 de decembro de 2023 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 29/12/2023  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas