Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 533 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 23/11/2023  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Orde do 14 de novembro de 2023 pola que se establece a normativa para a verificación da aptitude dos viños das denominacións de orixe protexidas de ámbito galego polos seus consellos reguladores

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 18/09/2023  | Sanidade

Decreto 129/2023, do 31 de agosto, de sanidade mortuoria de Galicia

Recibíronse 9 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 08/09/2023  | Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos

Decreto 127/2023, do 31 de agosto, polo que se crea o Comité Técnico de Coordinación dos Fondos Europeos e se establecen a súa composición, funcións e réxime de funcionamento

Data de publicación no DOG: 31/08/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde do 23 de agosto de 2023 pola que se establece a figura da persoa coordinadora de benestar e convivencia nos centros docentes de Galicia

Recibíronse 5 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 25/08/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde pola que se amplía a relación de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo

Recibíronse 8 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 25/08/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde do 9 de agosto de 2023 pola que se amplía a relación de materias optativas da educación secundaria obrigatoria e se establece o seu currículo

Recibiuse 1 suxestión para esta norma