En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 6 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 20/03/2019 - 09/04/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Secretaría Xeral da Igualdade

Proxecto de decreto polo que se crean e regulan as medallas Emilia Pardo Bazán para o recoñecemento de accións relevantes en prol da igualdade entre mulleres e homes

En prazo de envío de suxestións: 14/03/2019 - 04/04/2019  | Infraestruturas e Mobilidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se modifican determinadas disposicións vixentes en materia de augas

En prazo de envío de suxestións: 11/03/2019 - 08/04/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia

En prazo de envío de suxestións: 11/03/2019 - 01/04/2019  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Proxecto de decreto polo que se adoptan medidas sobre a subministración directa da caza maior silvestre abatida na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 04/03/2019 - 26/03/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Anteproxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia

Recibíronse 20 suxestións para esta norma