En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 6 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 05/12/2019 - 31/12/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Asesoría Xurídica Xeral

Proxecto de decreto polo que se modifica o Regulamento orgánico da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, aprobado polo Decreto 343/2003, do 11 de xullo

En prazo de envío de suxestións: 02/12/2019 - 31/12/2019  | Medio Rural - Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Proxecto de orde pola que se establecen as disposicións relativas á levanza informática dos rexistros obrigatorios do sector vitivinícola mediante a aplicación informática CONVIT

En prazo de envío de suxestións: 27/11/2019 - 19/12/2019  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Proxecto de decreto polo que se regula o deporte de alto nivel de Galicia