En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 4 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 15/01/2018 - 02/02/2018  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 146/2001, do 7 de xuño, sobre planificación, apertura, traslado, peche e transmisión de oficinas de farmacia

Recibíronse 13 suxestións para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 15/01/2018 - 23/01/2018  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se crea o rexistro de pacientes con enfermidades raras da Comunidade Autónoma de Galicia

En prazo de envío de suxestións: 28/12/2017 - 19/01/2018  | Sanidade

Anteproxecto de lei de ordenación farmacéutica de Galicia

Recibíronse 24 suxestións para esta norma