En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 2 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 11/02/2019 - 05/03/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 15/2018, do 25 de xaneiro, polo que se regula o Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 07/02/2019 - 21/02/2019  | Infraestruturas e Mobilidade

Anteproxecto de lei de medidas de garantía do abastecemento en episodios de seca e en situacións de risco sanitario

Recibiuse 1 suxestión para esta norma