En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 2 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 05/10/2020 - 27/10/2020  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se regula a presentación e a comunicación das queixas e reclamacións en materia de servizos sociais

Recibiuse 1 suxestión para esta norma