En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 3 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 16/04/2019 - 10/05/2019  | Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Proxecto de orde pola que se crea e se regula a composición, funcionamento e organización do Consello Técnico de Atención Primaria

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 12/04/2019 - 06/05/2019  | Cultura e Turismo

Proxecto de decreto polo que se crea o Museo do Viño de Galicia dependente da Xunta de Galicia

En prazo de envío de suxestións: 12/04/2019 - 07/05/2019  | Economía, Emprego e Industria - Axencia Galega de Innovación

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de Innovación e se aproban os seus estatutos