En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 6 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 23/07/2021 - 13/08/2021  | Infraestruturas e Mobilidade - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga

En prazo de envío de suxestións: 20/07/2021 - 10/08/2021  | Cultura, Educación e Universidade - Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Proxecto de decreto polo que se regulan os procedementos para a autorización das intervencións nos bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia

En prazo de envío de suxestións: 15/07/2021 - 05/08/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Proxecto de decreto polo que se crea a Comisión da Calidade do Aire de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma