En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 7 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 06/06/2023 - 26/06/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Proxecto de orde pola que se amplía a relación de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 29/05/2023 - 16/06/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Proxecto de orde pola que se amplía a relación de materias optativas da educación secundaria obrigatoria e se establece o seu currículo

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 23/05/2023 - 12/06/2023  | Mar - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se modifica a Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 12/05/2023 - 06/06/2023  | Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Secretaría Xeral Técnica

Anteproxecto de lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia

Recibíronse 174 suxestións para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 28/04/2023 - 07/06/2023  | Medio Rural - Dirección Xeral de Defensa do Monte

Anteproxecto de lei de loita integral contra os incendios forestais de Galicia

Recibíronse 18 suxestións para esta norma