Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Ten dispoñibles para consulta 556 normativas en tramitación:

Data de publicación no DOG: 13/11/2023 | Facenda e Administración Pública; Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Lei 6/2023, do 2 de novembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma

Data de publicación no DOG: 18/09/2023 | Sanidade

Decreto 129/2023, do 31 de agosto, de sanidade mortuoria de Galicia

Recibíronse 9 suxestións para esta norma

Data de publicación no DOG: 08/09/2023 | Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos

Decreto 127/2023, do 31 de agosto, polo que se crea o Comité Técnico de Coordinación dos Fondos Europeos e se establecen a súa composición, funcións e réxime de funcionamento