Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Ten dispoñibles para consulta 556 normativas en tramitación:

Data de publicación no DOG: 18/01/2024 | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Lei 1/2024, do 11 de xaneiro, da calidade alimentaria de Galicia

Recibíronse 10 suxestións para esta norma

Data de publicación no DOG: 12/01/2024 | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Orde do 29 de decembro de 2023 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma

Data de publicación no DOG: 29/12/2023 | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

Data de publicación no DOG: 29/12/2023 | Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Lei 9/2023, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024

Data de publicación no DOG: 23/11/2023 | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Orde do 14 de novembro de 2023 pola que se establece a normativa para a verificación da aptitude dos viños das denominacións de orixe protexidas de ámbito galego polos seus consellos reguladores

Recibiuse 1 suxestión para esta norma