Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Ten dispoñibles para consulta 556 normativas en tramitación:

Data de publicación no DOG: 07/11/2014 | Medio Rural - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 139/2014, do 23 de outubro, polo que se crea e regula a Mesa de Coordinación do Control da Cadea Alimentaria

Data de publicación no DOG: 02/01/2012 | Economía, Emprego e Industria

Lei reguladora da política industrial de Galicia

Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 10/03/2022 | Infraestruturas e Mobilidade - Secretaría Xeral Técnica

Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga

Recibíronse 20 suxestións para esta norma