Orde do 20 de xullo de 2016 pola que se crea a tarxeta acreditativa do grao de discapacidade e se regula o procedemento para a súa obtención

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social

Departamento: Consellería de Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 11/04/2016

Data da publicación no DOG: 04/08/2016

Obxecto: A creación da tarxeta para facilitar a acreditación do grao de discapacidade das persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao trinta e tres por  cento, cuxo expediente obre na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade e a Orde da Consellería de Política Social do 25 de novembro de 2015, pola que se regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Así mesmo, ten por obxecto a regulación do procedemento para a súa obtención.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 1