Consulta pública previa

Co obxectivo de mellorar a participación da cidadanía no procedemento de elaboración de normas, con carácter previo á elaboración do proxecto ou anteproxecto de lei ou regulamento, tramitarase unha consulta pública, a través deste apartado do portal, co obxecto de recoller a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativos potencialmente afectados pola futura norma.

En concreto, a consulta recollerá opinión acerca:

   a) Dos problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa

   b) Da necesidade e oportunidade da súa aprobación

   c) Dos obxectivos da norma

   d) Das posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias

Resultoulle útil a información?