Axenda institucional de altos cargos

Axenda institucional de altos cargos

O artigo 7 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala, dentro das obrigas específicas de información institucional, organizativa e de planificación a de publicar as "axendas da actividade institucional pública dos membros da Xunta de Galicia e das persoas que ocupen altos cargos, que se manterán públicas, como mínimo, durante un ano".

decembro 23

Axenda do día 10/12/2023
Axenda do día 08/12/2023
Axenda do día 07/12/2023
Axenda do día 06/12/2023
Axenda do día 05/12/2023
Axenda do día 04/12/2023
Axenda do día 03/12/2023
Axenda do día 02/12/2023
Axenda do día 01/12/2023

novembro 23

Axenda do día 30/11/2023
Axenda do día 29/11/2023
Axenda do día 28/11/2023
Axenda do día 27/11/2023
Axenda do día 26/11/2023
Axenda do día 25/11/2023
Axenda do día 24/11/2023
Axenda do día 23/11/2023
Axenda do día 22/11/2023
Axenda do día 21/11/2023
Axenda do día 20/11/2023