Relación dos bens inmobles da Administración

Neste apartado publícase a relación dos bens inmobles propiedade da Comunidade Autónoma de Galicia ou sobre os que ostenta algún dereito real.

D

Documentos

Bens inmobles

Frecuencia de actualización: anual

Data de actualización: 08/03/2024

Resultoulle útil a información?