Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería do Medio Rural

Ten dispoñibles para consulta 40 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 20/09/2022  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Orde do 12 de setembro de 2022 pola que se establecen normas en relación coa comercialización dos produtos ecolóxicos

Data de publicación no DOG: 15/09/2022  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Orde do 7 de setembro de 2022 pola que se aproba o Manual de uso dos distintivos da artesanía alimentaria

Data de publicación no DOG: 04/03/2022  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Orde do 16 de febreiro de 2022 pola que se aproban diversas normas técnicas e os distintivos identificadores da artesanía alimentaria

Recibíronse 10 suxestións para esta norma