Carta de Servizos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

  • Organización responsable da carta de servizos:
    • Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (FPUSG-061)
  • Norma de aprobación da carta:
    • Orde do 29 de xuño de 2016 da Consellería de Sanidade (DOG nº 137, do 20 de xullo), pola que se aproba a Carta de servizos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061
  • Nivel de calidade da Carta de Servizos:
    • Esta carta de servizos ten o recoñecemento do nivel de calidade correspondente á categoría de carta de servizos auditada

O contido desta carta de servizos, así como a norma de aprobación da mesma, pódense consultar e descargar no seguinte apartado.