Carta de Servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia

  • Órgano responsable da Carta de Servizos:
    • Secretaría Xeral de Política Social (SXPS)
  • Norma de aprobación da carta:
    • Orde do 12 de setembro de 2012 da Consellería de Traballo e Benestar (DOG nº 178, do 18 de setembro de 2012) pola que se aproba a “Carta de Servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia”
  • Nivel de calidade da Carta de Servizos:
    • Esta Carta de Servizos ten o recoñecemento do nivel de calidade e o distintivo correspondentes á categoría de Carta de Servizos auditada

O contido desta carta de servizos, así como a norma de aprobación da mesma se poden consultar e descargar no seguinte apartado.