Custo dos servizos

Neste apartado pode consultarse a información sobre as distintas políticas de gasto da Xunta de Galicia para o ano 2018 e os recursos económicos dedicados a cada unha delas. Ademais, pódese acceder aos datos do custo efectivo de distintos servizos públicos que se financian con taxas e prezos públicos. Por último, reflíctese información sobre as tarifas aplicables á asistencia sanitaria concertada polo Servizo Galego de Saúde, así como sobre as tarifas dos servizos sanitarios prestados en centros dependentes do devandito organismo.

Políticas de gasto

Neste apartado pode consultarse a información sobre as distintas políticas de gasto da Xunta de Galicia para o ano 2018 e os recursos económicos dedicados a cada unha delas.

 
Data de actualización: 03/04/2018

 

Custo dos servizos públicos

Neste apartado recóllense os datos do custo efectivo dos distintos servizos públicos que se financian con taxas e prezos públicos.

 
Data de actualización: 03/04/2018

 

Tarifas do Sergas

Neste apartado reflíctese información sobre as tarifas aplicables á asistencia sanitaria concertada polo Servizo Galego de Saúde, así como sobre as tarifas dos servizos sanitarios prestados en centros dependentes do devandito organismo.

 

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina

Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe