Carta de Servizos da Escola Galega de Administración Pública

  • Órgano responsable da Carta de Servizos:
    • Secretaría Xeral da Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
  • Norma de aprobación da carta:
    • Orde do 4 de abril de 2012 da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG nº 69, do 11 de abril de 2012) pola que se aproba a “Carta de Servizos da Escola Galega de Administración Pública (EGAP)”
  • Nivel de calidade da Carta de Servizos:
    • Esta Carta de Servizos ten o recoñecemento do nivel de calidade e o distintivo correspondentes á categoría de Carta de Servizos auditada

O contido desta carta de servizos, así como a norma de aprobación da mesma se poden consultar e descargar no seguinte apartado.