Concesións de axudas e subvencións

Neste apartado ofrécese a información relativa ás concesións de axudas e subvencións a través da Base de Datos Nacional de Subvencións.
 

Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións - Concesión de subvencións e axudas

Ofrécese información, entre outros datos, do organismo convocante, o importe, obxecto ou finalidade e beneficiarios. Pódese atopar información por distintos criterios de busca.

Pode consultar aquí o documento de axuda (pdf).

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe