Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Ten dispoñibles para consulta 1 normativa en tramitación:
Inicio da tramitación: 14/06/2023  | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e regula o rexistro de parellas de feito de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma