Proxecto de decreto polo que se regula o procedemento e os efectos do recoñecemento como instituto histórico de Galicia e a xestión do patrimonio educativo que custodian

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 16/02/2023

Obxecto:

o presente decreto ten por obxecto regular o procedemento e as condicións para o recoñecemento como instituto histórico de Galicia, así como as normas relativas á correcta xestión do patrimonio educativo que custodian.

Este procedemento habilitarase na sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.gal e figurará na guía de procedementos e servizos regulada pola Orde do 12 de xaneiro de 2012 co código ED602C.

Estado actual: Pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 24/03/2023