Proxecto de orde pola que se aproba a Estratexia galega da infraestrutura verde e da conectividade e restauración ecolóxicas

Órgano ou entidade tramitadora: Instituto de Estudos do Territorio e Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Instituto de Estudos do Territorio - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Inicio da tramitación: 08/08/2022

Obxecto:

aprobar a Estratexia galega da infraestrutura verde e da conectividade e restauración ecolóxicas.

Estado actual: Pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 24/10/2022

Suxestións recibidas: 9