Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Calzado e Complementos de Moda

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Departamento: Consellería de Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Inicio da tramitación: 03/11/2020

Obxecto: este decreto ten por obxecto establecer o currículo que será de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia para as ensinanzas de formación profesional relativas ao título de técnico en Calzado e Complementos de Moda, establecido polo Real decreto 257/2011, do 28 de febreiro.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 31/03/2021