Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Procesamento e Transformación da Madeira

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Departamento: Consellería de Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Inicio da tramitación: 25/11/2020

Obxecto:

este decreto ten por obxecto establecer o currículo que será de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia para as ensinanzas de formación profesional relativas ao título de técnico en Procesamento e Transformación da Madeira, establecido polo Real decreto 838/2020, do 15 de setembro.

Estado actual: Pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 31/03/2021