Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de formación profesional básica correspondente ao título profesional básico en Acceso e Conservación en Instalacións Deportivas

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Departamento: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Inicio da tramitación: 12/03/2019

Obxecto:

este decreto ten por obxecto establecer o currículo que será de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia para as ensinanzas de formación profesional relativas ao título de profesional básico en Acceso e Conservación en Instalacións Deportivas, establecido polo Real decreto 73/2018, do 19 de febreiro.

Estado actual: Pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 20/01/2020