Anteproxecto de lei de creación da Sociedade para a Xestión do Ciclo Integral da Auga, SA

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Infraestruturas e Mobilidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 14/10/2019

Obxecto: regúlase unha sociedade mercantil pública autonómica con carácter de sociedade  anónima para a xestión de todos os servizos que compoñen o ciclo integral da auga, na procura dunha xestión máis equilibrada, eficaz e sustentable tanto desde un punto de vista económico como ambiental e mesmo para formalizar a colaboración entre distintas Administracións públicas con competencias na materia.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 05/11/2019

Suxestións recibidas: 4