Proxecto de decreto polo que se modifican parcialmente o Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos, e o Decreto 149/2012, do 5 de xullo, polo que se regula o Consello do Turismo de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Cultura e Turismo

Departamento: Consellería de Cultura e Turismo

Inicio da tramitación: 24/01/2019

Obxecto:

a modificación do Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos e do Decreto 149/2012, do 5 de xullo, polo que se regula o Consello do Turismo de Galicia debido aos cambios producidos na estrutura orgánica da Xunta de Galicia.

Estado actual: Pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 14/03/2019