Proxecto de decreto para o desenvolvemento da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Departamento: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Inicio da tramitación: 26/11/2018

Obxecto:

o desenvolvemento regulamentario da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais de Galicia.

Estado actual: Pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 21/12/2018

Suxestións recibidas: 74