Proxecto de decreto polo que se regulan as vivendas protexidas e a súa adxudicación, os locais do patrimonio do Instituto Galego da Vivenda e Solo, o solo destinado a vivenda protexida e o Rexistro de Promotores de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Instituto Galego da Vivenda e Solo

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Inicio da tramitación: 28/03/2016

Obxecto: Regular o réxime xurídico das vivendas protexidas e a súa adxudicación, os locais do patrimonio do Instituto Galego da Vivenda e Solo, o réxime xurídico do solo destinado a vivenda protexida e o Rexistro de Promotores da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 15/06/2016