En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.

A Presidencia da Xunta

Ten dispoñibles para consulta 1 normativa en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 03/08/2020 - 24/08/2020  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Proxecto de Decreto polo que se regula o Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia e o Rexistro autonómico de persoas titulares de determinados órganos ou cargos