En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.

Consellería do Medio Rural

Ten dispoñibles para consulta 2 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 28/04/2023 - 07/06/2023  | Medio Rural - Dirección Xeral de Defensa do Monte

Anteproxecto de lei de loita integral contra os incendios forestais de Galicia

Recibíronse 18 suxestións para esta norma