En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.

Consellería do Mar

Ten dispoñibles para consulta 1 normativa en tramitación:

En prazo de envío de suxestións: 16/05/2024 - 07/06/2024 | Mar - Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Proxecto de orde pola que se aproba a norma técnica das conservas artesás de peixes e mariscos