En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.

Consellería do Mar

Ten dispoñibles para consulta 1 normativa en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 23/05/2023 - 12/06/2023  | Mar - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de orde pola que se modifica a Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma