Orde do 14 de agosto de 2023 pola que se modifica a Orde do 15 de marzo de 2016, reguladora de aprazamentos e fraccionamentos de pagamento de débedas que correspondan a ingresos de dereito público da Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Tributaria de Galicia

Departamento: Consellería de Facenda e Administración Pública - Axencia Tributaria de Galicia

Inicio da tramitación: 06/07/2023

Data da publicación no DOG: 25/08/2023

Obxecto:

outorgar facilidades de pago ás persoas obrigadas tributarias para o cumprimento das súas obrigas de dereito público ante as súas dificultades económico-financeiras de carácter transitorio, incrementando a exención para a constitución de garantía dos aprazamentos ou fraccionamentos de 30.000 € a 50.000 €.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG