Orde pola que se amplía a relación de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Departamento: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Inicio da tramitación: 30/03/2023

Data da publicación no DOG: 25/08/2023

Obxecto:

esta orde ten por obxecto ampliar a relación de materias optativas do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e establecer o seu currículo, coa incorporación da materia Tecnoloxías Intelixentes.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 8