Decreto 12/2024, do 11 de xaneiro, polo que se regula a organización, a promoción e a carreira profesional do persoal de investigación de carácter laboral nos organismos de investigación da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Galega de Innovación

Departamento: Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación - Axencia Galega de Innovación

Inicio da tramitación: 20/06/2022

Data da publicación no DOG: 25/01/2024

Obxecto:

establecer un itinerario de desenvolvemento profesional do persoal de investigación (persoal investigador e persoal técnico) da Administración Xeral e as entidades integrantes do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia, que atende a todas as etapas da actividade investigadora, que proporcione estabilidade ao persoal de investigación formado e sirva para atraer e reter talento.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 76