Orde do 30 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Departamento: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Inicio da tramitación: 05/12/2022

Data da publicación no DOG: 13/06/2023

Obxecto: regular o desenvolvemento e a avaliación do educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 5