Orde do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Departamento: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Inicio da tramitación: 05/12/2022

Data da publicación no DOG: 13/06/2023

Obxecto:

regular o desenvolvemento e a avaliación do educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 5