Decreto 117/2023, do 27 de xullo, polo que se modifica o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Departamento: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Inicio da tramitación: 10/12/2022

Data da publicación no DOG: 03/08/2023

Obxecto:

esta norma ten por obxecto axustar o Decreto 156/2022, do 15 de setembro, para poder adaptarse á incorporación doutros coñecementos ou competencias que poidan xurdir no futuro ou facerse necesarias nas aprendizaxes do alumnado da etapa de educación secundaria obrigatoria, a través doutras materias optativas.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG