Orde do 13 de febreiro de 2023 pola que se establece o currículo das materias optativas do bacharelato e se regula a súa oferta

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Departamento: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Inicio da tramitación: 07/11/2022

Data da publicación no DOG: 27/02/2023

Obxecto: establecer o currículo e regular a oferta das materias optativas da etapa de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG