Decreto 104/2023, do 29 de xuño, polo que se modifica o Decreto 244/2011, do 29 de decembro, polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio (IET)

Órgano ou entidade tramitadora: Instituto de Estudios do Territorio (IET) - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Instituto de Estudos do Territorio

Inicio da tramitación: 03/08/2022

Data da publicación no DOG: 06/07/2023

Obxecto:

este decreto ten por obxecto a modificación dos artigos 27.2 b) e 28.2 (engade un apartado d) do Decreto 244/2011 de 29 de decembro, polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG