Orde do 23 de decembro de 2022 pola que se crea a Rede de centros de simulación clínica avanzada do Sistema Público de Saúde de Galicia e o seu Consello Técnico Asesor

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 07/07/2022

Data da publicación no DOG: 10/01/2023

Obxecto:

este proxecto regulamentario -de carácter esencialmente organizativo- ten por obxecto a creación e regulación da Rede de centros de simulación clínica avanzada do Sistema Público de Saúde de Galicia e a súa Comisión Técnica Asesora.

Estado actual: Aprobada e publicada no DOG