Decreto 131/2023, do 14 de setembro, polo que se establecen os requisitos adicionais para a realización de estudos observacionais con medicamentos de uso humano de seguimento prospectivo no Sistema público de saúde de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 29/04/2021

Data da publicación no DOG: 02/10/2023

Obxecto: este proxecto de decreto ten por obxecto regular os seguintes procedementos:

  • a autorización dos estudos observacionais con medicamentos de uso humano de seguimento prospectivo (EOm-SP) que se realicen nos centros sanitarios do Sistema de Saúde de Galicia
  • a autorización de modificación relevante dos protocolos dos estudos xa autorizados

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 2