Orde do 27 de xuño de 2022 pola que se crea a Rede entre o sector pesqueiro e organismos científicos na Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Departamento: Consellería do Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Inicio da tramitación: 26/04/2022

Data da publicación no DOG: 11/07/2022

Obxecto: creación da Rede entre o sector pesqueiro e os organismos científicos da Comunidade Autónoma de Galicia coa finalidade de fomentar o intercambio e a transferencia de coñecementos entre os organismos científicos, o sector pesqueiro e a administración pesqueira galega.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 7