Orde do 14 de novembro de 2022 pola que se estende a norma da Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga OPP-82) a todos os produtores que desembarquen e comercialicen xurelo procedente das capturas da frota de cerco nas divisións 8c e 9a en portos situados na Comunidade Autónoma de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Departamento: Consellería do Mar - Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Inicio da tramitación: 10/01/2022

Data da publicación no DOG: 30/11/2022

Obxecto: estender a norma da Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (ACERGA OPP-82), que fixa para a súa frota de cerco un límite máximo de 750 kg por tripulante e día para os desembarques de xurelo procedente das divisións 8c e 9a en portos situados na Comunidade Autónoma de Galicia, a todos os produtores que desembarquen e comercialicen xurelo procedente das capturas da frota de cerco nas divisións 8c e 9a en portos situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 13