Lei 3/2022, do 18 de outubro, de áreas empresariais de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Instituto Galego da Vivenda e Solo

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Inicio da tramitación: 05/11/2021

Data da publicación no DOG: 21/10/2022

Obxecto: lei que ten por obxecto regular a planificación, ordenación, desenvolvemento e execución das áreas empresariais de interese autonómico, o fomento do acceso ao solo empresarial de titularidade autonómica, a xestión e a conservación das áreas empresariais de Galicia e a condición de concello emprendedor.

AVISO: as suxestións deberán enviarse a partir do luns 8 de novembro.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 3