Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral para o Deporte

Departamento: A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Inicio da tramitación: 21/05/2021

Data da publicación no DOG: 28/06/2021

Obxecto: a orde ten por obxecto establecer os criterios técnico-deportivos contemplados no Decreto 165/2020, de 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, segundo se prevé nos artigos 5.2, 33.3 e 40.1 letra f) do referido Decreto.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG