Decreto 74/2021, do 8 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2021 do persoal sanitario funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma incluído no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma

Órgano ou entidade tramitadora: Consellería de Sanidade

Departamento: Consellería de Sanidade

Inicio da tramitación: 05/04/2021

Data da publicación no DOG: 03/05/2021

Obxecto: aprobar a oferta de emprego público do persoal sanitario funcionario ao servizo da comunidade autónoma incluído no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma, para o ano 2021, nas clases de persoal farmacéutico inspector de saúde pública, persoal inspector médico e persoal subinspector sanitario.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG