Decreto 90/2021, do 26 de maio, polo que se modifica o Decreto 148/1992, do 5 de xuño, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán e polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Inicio da tramitación: 29/03/2021

Data da publicación no DOG: 21/06/2021

Obxecto: decreto polo que se modifica o Decreto 148/1992, do 5 de xuño, polo que se modifica o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán e polo que se aproba o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG

Suxestións recibidas: 259