Orde do 8 de xuño de 2021 pola que se modifica a Orde do 27 de febreiro de 2012 pola que se crea o Rexistro electrónico de plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o seu procedemento (código de procedemento PR485A)

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Departamento: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Inicio da tramitación: 17/02/2021

Data da publicación no DOG: 17/06/2021

Obxecto: adaptar o rexistro de plans de autoprotección á Lei 4/2019 do 17 de xullo de administración dixital de Galicia, e regular aspectos coma as modificacións e baixas dos plans e a documentación que debe acompañar á solicitude, así como implantar as melloras necesarias para que sexa máis doada a consulta dos datos contidos nel.

Estado actual: aprobada e publicada no DOG